Pakiety programu R


Pakiet symbolicDA - pakiet komputerowy zawierający implementacje najważniejszych algorytmów analizy danych symbolicznych w środowisku statystycznym R. Pakiet (dostępny na licencji GPL) składa się z 21 funkcji głównych oraz 5 pomocniczych. Cztery z nich (SO2Simple, simple2SO, generate.SO, parse.SO) to funkcje użytkowe przeznaczone do zmiany formatu danych pomiędzy danymi pełnymi (zawierającymi obiekty opisane zmiennymi symbolicznymi dowolnego typu) oraz danymi w postaci uproszczonej (opisane tylko zmiennymi o realizacjach w postaci przedziałów liczbowych), do generowania zbiorów danych symbolicznych o określonej strukturze klas oraz do ładowania zbiorów danych symbolicznych z plików zewnętrznych w standardzie XML. Do przygotowywania tego typu plików może posłużyć program SDAEditor (http://keii.ae.jgora.pl/sdaeditor) lub program SODAS (http://www.ceremade.dauphine.fr/~touati/sodas-pagegarde.htm). Funkcje zoomStar, plot3dInterval i plot.decisionTree.SDA służą do graficznej prezentacji danych symbolicznych i wyników działania poszczególnych metod. Funkcja dist.SDA oblicza odległości pomiędzy obiektami symbolicznymi. Umożliwia ona obliczenie odległości Ichino-Yaguchiego dowolnego typu, miar de Carvalho opartych na funkcji porównującej, miar de Carvalho opartych na pojęciu potencjału opisowego obiektu, miar odległości dla zmiennych symbolicznych probabilistycznych. Funkcja cluster.Description.SDA służy do tworzenia charakterystyk skupień powstałych w wyniku zastosowania metod klasyfikacji dla danych symbolicznych. Pozostałe funkcje są implementacjami najważniejszych algorytmów podejścia symbolicznego. Są to odpowiednio: DClust, SClust, decisionTree.SDA, HINoV.SDA, IchinoFS.SDA, kernel.SDA, kohonen.SDA, replication.SDA, Iscal.SDA, Interscal.SDA, Symscal.SDA, Index.G1d. Pakiet można pobrać z poniższej lokalizacji lub ze strony http://cran.r-project.org/web/packages/symbolicDA/index.html


Do pobrania:

Wersja źródłowa - symbolicDA_0.5-3.tar.gz
Wersja pod Windows - symbolicDA_0.5-3.zip
Indeks zawartości - symbolicDA.INDEX
Dokumentacja - symbolicDA.pdf