Pakiety programu R


Pakiet mdsOpt - służący optymalizacji wyboru procedury skalowania wielowymiarowego dla danych metrycznych (Autorzy: Marek Walesiak, Andrzej Dudek). W skalowaniu wielowymiarowym przeprowadzanym na podstawie macierzy danych metrycznych (zmienne mierzone są na skali przedziałowej lub ilorazowej) podstawowe problemy decyzyjne dotyczą wyboru metody normalizacji wartości zmiennych, miary odległości oraz modelu skalowania. W pakiecie zaproponowano rozwiązanie pozwalające na wybór optymalnej procedury skalowania wielowymiarowego ze względu na zastosowane metody normalizacyjne, miary odległości oraz przyjęty model skalowania w skalowaniu metrycznym (ratio, interval, mspline MDS) i skalowaniu niemetrycznym (ordinal MDS). Zastosowano dwa kryteria wyboru optymalnej procedury skalowania wielowymiarowego: wartość funkcji dopasowania STRESS – 1 (standaryzowana suma kwadratów reszt) oraz indeks Hirschmana-Herfindahla obliczony dla udziałów procentowych obiektów w wartości miary dopasowania STRESS – 1. Pakiet można pobrać z poniższej lokalizacji lub ze strony https://cran.r-project.org/web/packages/mdsOpt/index.html


Do pobrania:

Wersja źródłowa - mdsOpt_0.3-1.tar.gz
Wersja pod Windows - mdsOpt_0.3-1.zip
Indeks zawartości - mdsOpt.INDEX
Dokumentacja - mdsOpt.pdf