Pakiety programu R


Pakiet conjoint - pakiet komputerowy napisany w języku R zawierający implementację tradycyjnej metody conjoint analysis. Pakiet obejmuje zbiór funkcji umożliwiających analizę preferencji na podstawie danych o empirycznych preferencjach konsumentów (użytecznościach całkowitych) poprzez dekompozycję preferencji na użyteczności cząstkowe, które wykorzystywane są m. in. do określenia ważności produktu lub usługi, zdefiniowania produktu o optymalnych cechach, wydzielenia segmentów nabywców o zbliżonych preferencjach, itd. Funkcje pakietu pogrupowane są w 5 kategorii, które umożliwiają: estymację parametrów modelu conjoint analysis oraz segmentację respondentów, szacowanie użyteczności cząstkowych oraz teoretycznych użyteczności całkowitych, pomiar ważności atrybutów, a także - w ramach analizy symulacyjnej - szacowanie udziału w rynku profilów symulacyjnych. Osobną kategorię tworzą pozostałe funkcje umożliwiające uzyskanie zbiorczych wyników wybranych pomiarów oraz symulacji. W bieżącej wersji pakietu znajdują się dodatkowo narzędzia umożliwiające przygotowanie badania ankietowego w postaci funkcji generujących pełny lub cząstkowy, w tym ortogonalny układ czynnikowy. Pakiet można pobrać z poniższej lokalizacji lub ze strony http://cran.r-project.org/web/packages/conjoint.


Do pobrania:

Wersja źródłowa - conjoint_1.41.tar.gz
Wersja pod Windows - conjoint_1.41.zip
Dokumentacja CRAN - conjoint.pdf
Conjoint R manual (ang.)
Conjoint R na Wikipedia.pl