Pakiety programu R


Pakiet clusterSim - program służący optymalizacji wyboru procedury klasyfikacyjnej dla danego typu danych napisany w języku R. Niektóre fragmenty w celu przyspieszenia obliczeń zostały napisane w języku C i skompilowane kompilatorem gcc 3.2.3 w środowisku MINGW w systemie Windows. Wszystkie funkcje użyte do obliczeń połączone zostały w pakiet clusterSim dostępny na stronie http://cran.r-project.org/. Pakiet składa się z funkcji podstawowej cluster.Sim oraz dwudziestu dwóch funkcji pomocniczych. W pakiecie dostępne są m.in.: metoda HINoV, 11 formuł normalizacyjnych, 4 miary odległości, 8 indeksów jakości klasyfikacji, analiza replikacji, program do generowania danych metrycznych, niemetrycznych i symbolicznych przedziałowych, programy prezentacji graficznej. Pakiet można pobrać z poniższej lokalizacji lub ze strony http://cran.r-project.org/web/packages/clusterSim/index.html.


Do pobrania:

Wersja źródłowa - clusterSim_0.49-2.tar.gz
Wersja pod Windows - clusterSim_0.49-2.zip
Indeks zawartości - clusterSim.INDEX
Dokumentacja - clusterSim.pdf